lampe og  lampeskærme.  Lamp shades and lamps

Materialer: 2 fotokopier af en lineal, en træplade 9 mm tyk med vinkelrette kanter ca. 22.5 cm gange 32.0 eller et tegnebræt, der  må skæres i, en vinkel, hvid lim der er gennemsigtig når det er tør. tynd papir, tape, hobbykniv, nål og tråd, perler, tynd ståltråd, tynd ledning med el pære, andet vil fremgå af teksten.

Materials: 2 paper copies of a ruler, 9 mm thick wood plate with perpendicular edges about 22,5 cm x 32,0 cm or a drawing board (to be used as cutting pad), a square, white glue which dries up pale, thin paper, scotch tape, stanley knife, needle and sewing thread, beads, thin metal wire with electric bulb.

  Fig. 2

Fig. 1                                                    

 Fig. 1   Viser brættet. 

Pilene viser, hvor de 2 linealer (fotokopi) limes på langs kanterne,

Fig. 2 Viser pladen med  med vinkel

Fig. 1                                                             Fig. 2

Fig. 1   Show the cutting board

The arrows indicate how the copy of the two rulers is glued lengthwise to the edges.

Fig. 2 Showing the square attached to the cutting board.

 

foto 2. Viser hvad der skal bruges  

    

Foto 2. Bredden på skærmene.

Photo 2. The width of the lamp shades marked.

Foto 3  

Her  ses hvor let det er, at lave bøje stederne ens  hver gang, da man let kan tælle/se millimeterne på linealerne. Ved hjælp af vinklen er det nu mulig at ridse de steder hvor der skal bøjes eks. 3mm. hertil bruges en sløj hobbykniv eller en nål, eller andet der ikke skære gennem papiret.

Photo 3  

Here it is shown how to mark the lines evenly; by using the ruler. With the aid of a square it is easy to scratch all the lines ex. with a distance of 3 mm (this makes it easier to fold the paper shade). Use a poor stanley knife, a needle or something which don’t cut through the paper.

   

 Foto 4

   

 Foto. 5 

Foto. 6

Lav en træ dims af træ som foto 6 

Den er lavet af en liste 3 mm. tyk. 1 cm bred 3 stykker ca. 3.5 cm. lang, samt en liste ca. 2-2,5. cm. som limes ind mellem de 2 andre.Til at presse skærmen ind i,  mens man bore hullet igennem. til tråden. (evt. 2 mm. bøjninger, men så er papiret svær at bukke)  

Den 4 er til at lukke/presse skærmen fast med, mens man bore hullet se foto 9.

Photo. 6

Make a tool like photo 6 out of wood. The tool is used to fix the folded lamp shade, while you drill a hole. The hole is made out of a 3 mm thick and 1 cm width list. Cut three pieces with 3,5 cm length and one piece in 2-2,5 cm length. The short list is glued between two pieces of 3,5 cm. The last part is used to fasten the folded paper shade while you drill the hole, see photo 9.

 

foto 7  Viser bøjningen dette er meget let da papiret er ridset let med en hobbykniv eller en nål.,

Photo 7  Showing how easy the paper is folded as you have marked/scratched with a knife or needle.

 

Foto. 8  Skærmen presses ind i dimsen. 

Photo. 8  The lamp shade is pressed into the wood fixture.

Foto. 9. Den 4 liste holder skærmen fast mens man bore.

Photo. 9. The list used to hold the shade while you drill.

Foto 10 Hullet bores. ca. 1,5-2 mm. fra kanten. Med en nål

Photo 10. Drill a hole about 1,5-2 mm from the edge.

Foto 11 fjern skærmen fra holderen lad nålen blive i papiret. 

Photo 11. Remove the paper shade from the fixture without removing the needle.

 

Foto 12. Viser at hullerne til tråden. er rimelig ens, hvis man tog nålen  ud.

Photo 12. Shows the holes drilled in the lamp shade.

Foto 12, 13 træd nålen med en sytråd i samme farve som papiret og træk tråden gennem skærmen.

Photo 12, 13. Thread the needle with a sewing thread in the same colour as the paper, and pull the sewing thread through the lamp shade.

Foto 14. 15 16. Lim enderne på skærmen sammen (hvid lim eller tilsvarende)

Photo 14. 15 16. Glue together the lamp shade.

Foto 17. 18. Lav en enkelt knude og træk tråden sammen, der skal være et lille hul på toppen af skærmen. 

Photo 17. 18. Make a knot and pull the thread together, leave a small opening in the top of the lamp shade.

Foto 19. 20 Der presses lim ind i hullet af skærmen.

Photo 19. 20 Fill glue into the opening in the top.

Foto 21. Træk evt. skærmen sammen igen.

Photo 21. Maybe you will need to pull together the shade again

Foto Foto 22. 23. 24. 

Alt efter hvor høj skærmen skal være., anbringer man en perle ind under skærmen, pres skærmen ned med noget tungt til den er tør, hvorefter tråden klippes af helt inde ved skærmen.

Her kan evt. dekorere skærmen med en sløjfe. 

Photo 22. 23. 24. Depending on how tall you want the lamp shade, place a bead under the shade and press down something heavy until the glue is dry. Cut away spare thread.

You can decorate the lamp shade with a bow.

Foto 25. 26. 

Færdige skærme, en til at hænge i loftet, Den hvide er en roset til loftet eller væggen, kanten på den hvide skærm er lavet med en guldtusch. inden den er bukket, i midten er der limet en guldperle.

Selve lampe underdelen kan laves af perler og alt andet der ligner underdele til lamper, kan bruges kun fantasien sætter grænsen (se lampe katalogerne der komme med posten, her er masser af inspiration)

Photo 25. 26. 

Finished lamp shades, one hanging down from the ceiling, the white lamp shade is used as ceiling rosette or direct mount on the wall. The border on the white lamp shade is painted before folding with a gold pen, and a gold bead is glued in the middle.

The lamps can be made out of beads or other materials which look like lamp, only your fantasy sets the limits (for inspiration you can look in lamp catalogues).

Foto 27. 28.

2 lampe fødder, der er slebet et stykke af den røde perle så undersiden er plan ellers vil den ikke kunne stå. 

Lav en rille ved hjælp af et bor eller fræser, der skal være plads til ledningen  (pilene).

Photo 27. 28.

Two lamps, the red bead is cut flat. Mill a groove for the electric wire.

 

Foto. 29 30 Skærm, skærmeholder, lampe fod med pære

Holderen til skærmen er bøjet som foto skal tilpasses skærmen alt efter størrelsen af denne. Holderen er lavet af et stykke tynd ledning uden isolering (plastik) 

Photo. 29 30. Lamp shade, shade fixture and lamp with electric bulb.

The fixture for the lamp sshade is made out of a thin metal wire. Bend the wire in a size adjusted to your lamp shade.

Viser den tilpassede skærmholderen, midten af holdere er midten pæren (pil) holderen placeres løs ned på siden af pæren i lampe foden, kan holderen kan godt limes fast, brænder pæren over, er skærmen svær at fjerne.

Juster skærmen ved at bøje frem og tilbage med ståltråden, til den sidder lige på foden.

Showing how to attach the shade fixture. Place the fixture beside the bulb and glue. The middle of bend wire (see the arrow on the photo), is place just above the bulb. Hint; do not glue the fixture direct onto the bulb, if the bulb burns out, it will make it easier to replace the bulb.

Brug rimelig med lim,

Use plenty of glue.

Holdere limes fast i skærmen.

The fixture is glued onto the lamp shade.

      

Ind limede skærmeholder på forskellige skærme.     

Ledning med pære monteres, lampen vælter let, så brug blue tac eller lign.

Different shade fixtures and lamp shades.

Mount wire with bulb, use tacky glue.

Have fun

Til toppen til startsiden

 

 

Hit Counter